Directorio

Temos dispoñibles para consulta 53 contactos
mais
O conselleiro
Conselleiro
Conde López, Francisco José
Teléfono: 981 545 512
Fax: 981 544 948
Secretaría
Secretaria
Magdaleno Alvárez, Genoveva
Teléfono: 981 545 512
Brión Rey, Paloma
Teléfono: 981 545 513
Portela García, Javier
Teléfono: 981 545 538
Fax: 981 544 948
Gabinete do conselleiro
Xefa do Gabinete
Argerey Vilar, Patricia
Teléfono: 981 545 543
Fax: 981 544 948
Xefa de prensa
Valdés Díaz de Freijo, Silvia
Teléfono: 981 545 544 / 981 545 546 / 981 554 565
mais
Secretaría Xeral Técnica
??? label.tipoCargoCei.cargo50 ???
Verea Fraiz, Borja
Teléfono: 981 545 532
Fax: 981 544 949
??? label.tipoSubdepartamentoCei.subdireccionXeral7 ???
Ledo Moure, Lourdes
Teléfono: 881 999 078
Fax: 981 544 949
??? label.tipoSubdepartamentoCei.subdireccionXeral8 ???
??? label.tipoSubdepartamentoCei.asesoriasXuridicas ???
??? label.tipoCargoCei.cargo51 ???
Fuertes Carballeira, Manuel
Teléfono: 981 545 550
??? label.tipoCargoCei.cargo52 ???
González Tato, Guillermo
Teléfono: 881 999 856
??? label.tipoCargoCei.cargo53 ???
Rosado Morón, Javier
Teléfono: 981 545 628
??? label.tipoSubdepartamentoCei.IntervencionDelegada ???
Interventor delegado
Castelo Feliu, Roberto José
Teléfono: 981 544 597
Fax: 981 544 949
mais
Dirección Xeral de Enerxía e Minas
??? label.tipoCargoCei.cargo54 ???
Bernardo Tahoces, Ángel
Teléfono: 881 995 324
Fax: 981 545 515
Subdirección Xeral de Enerxía
Uría Traba, Paula Mª
Teléfono: 981 545 585
Fax: 981 545 515
Subdirección Xeral de Recursos Minerais
Mijares Coto, Mª José
Teléfono: 981 957 092
Fax: 981 545 515
Subdirección Xeral de Administración Industrial
Baños Fojo, Ricardo Miguel
Teléfono: 981 545 572
Fax: 981 957 192
mais
Dirección Xeral de Comercio
??? label.tipoCargoCei.cargo55 ???
Vázquez Abeal, Sol María
Teléfono: 981 545 590
Subdirección Xeral de Comercio
López Quintás, Marta
Teléfono: 981 545 593
Fax: 981 545 541
mais
??? label.tipoEntidadeCei.SecretariaXeralEmprego ???
??? label.tipoCargoCei.cargo56 ???
Toca Carús, Covadonga
Enderezo: Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n - Santiago de Compostela
Código Postal: 15781
Teléfono: 981 544 675
Fax: 981 544 659
??? label.tipoSubdepartamentoCei.subdireccionXeral13 ???
Colutinho Villanueva, María
Teléfono: 981 547 241
Fax: 981 957 751
??? label.tipoSubdepartamentoCei.subdireccionXeral10 ???
Lirón Lago, Juan José
Teléfono: 981 544 691
Fax: 981 544 678
??? label.tipoSubdepartamentoCei.subdireccionXeral9 ???
Paz Boubeta, Alba
Teléfono: 981 545 679
Fax: 981 957 748
mais
??? label.tipoEntidadeCei.DxOrientacionLaboral ???
??? label.tipoCargoCei.cargo54 ???
Marnotes González, José Alfonso
Enderezo: Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n. - Santiago de Compostela
Código Postal: 15781
Teléfono: 981 544 681
Fax: 981 544 604
??? label.tipoSubdepartamentoCei.subdireccionXeral11 ???
Teléfono: 981 544 683
Fax: 981 545 765
??? label.tipoSubdepartamentoCei.subdireccionXeral12 ???
Pernas Maques, Juan Carlos
Teléfono: 981 545 601
Fax: 981 544 604
??? label.tipoSubdepartamentoCei.subdireccionXeral5 ???
Mallo Fernández, Marisa
Teléfono: 981 546 841
Fax: 981 546 857
mais
Axencia Galega de Innovación - Gain
Director
Varela Rey, Manuel Antonio
Enderezo: Rúa dos Feáns, Nº 7, baixo - Santiago de Compostela
Código Postal: 15706
Teléfono: 981 541 072
Fax: 981 957 380
Área de Xestión
Fernández Rodríguez, Benito
Teléfono: 981 541 098
Fax: 981 541 039
Área de Programas
Morgade Saavedra, Pilar
Teléfono: 981 541 071
Fax: 981 541 093
Área de Servizos
Abella Anido, José Manuel
Teléfono: 981 957 300
Fax: 981 957 007
Área de Centros
Pazos Álvarez, Sonia
Teléfono: 981 957 860
Fax: 981 957 007
mais
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape
??? label.tipoCargoCei.cargo54 ???
Aguilera Navarro , Javier
Enderezo: Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n - Santiago de Compostela
Código Postal: 15703
Teléfono: 981 541 180 / 902 300 903
Fax: 981 541 190
Portais web: http://www.igape.es
??? label.tipoSubdepartamentoCei.sx ???
Casal Espido, Pablo
Teléfono: 981 541 187
Fax: 981 541 193
??? label.tipoSubdepartamentoCei.Area9 ???
Cerviño Pernas, Luis
Teléfono: 981 541 172
Fax: 981 541 649
??? label.tipoSubdepartamentoCei.Area7 ???
Penedo Rey, Norberto
Teléfono: 981 541 154
Fax: 981 541 189
??? label.tipoSubdepartamentoCei.Area10 ???
Veiga Corpo, Abel Benito
Teléfono: 981 541 162
Fax: 981 541 114
??? label.tipoSubdepartamentoCei.Area8 ???
Teléfono: 981 541 162
Fax: 981 541 114
mais
??? label.tipoEntidadeCei.Issga ???
Directora
Quinzá-Torroja García, Mª Adela
Enderezo: Casa da Parra. Praza da Quintana, s/n - Santiago de Compostela
Código Postal: 15704
Teléfono: 981 957 018
Fax: 881 999 353
Portais web: http://issga.xunta.es
??? label.tipoSubdepartamentoCei.subdireccionXeral6 ???
García Antelo, Patricia
Teléfono: 881 999 331
Fax: 881 999 353
??? label.tipoSubdepartamentoCei.subdireccionXeral14 ???
González Abeijón, Fernando
Teléfono: 881 999 332
Fax: 881 999 353
mais
Instituto Galego de Consumo - Igc
??? label.tipoCargoCei.cargo57 ???
Muñoz Chesa, Mª Jesús
Enderezo: Avenida de Gonzalo Torrente Ballester 1-5 Baixo - Santiago de Compostela
Código Postal: 15707
Teléfono: 981 544 512. Atención ao consumidor: 900 231 123
Fax: 981 544 599
mais
Instituto Enerxético de Galicia - Inega
??? label.tipoCargoCei.cargo57 ???
Enderezo: Avelino Pousa Antelo, nº 5 (San Lázaro) - Santiago de Compostela
Código Postal: 15781
Teléfono: 981 541 503
Fax: 981 541 515
Portais web: http://www.inega.es/
??? label.tipoSubdepartamentoCei.Departamento1 ???
Freire Sambade, Emérito
Teléfono: 981 541 517
Fax: 981 541 515
mais
??? label.tipoEntidadeCei.conselloRelacionsLaborais ???
??? label.tipoCargoCei.cargo58 ???
Fernández López, Demetrio
Enderezo: R/ Algalia de Abaixo, 24 - Santiago de Compostela
Código Postal: 15781
Teléfono: 981 541 601
Fax: 981 541 610
Portais web: http://cgrl.xunta.es/
??? label.tipoSubdepartamentoCei.sx ???
??? label.tipoCargoCei.cargo56 ???
Peña Cebreiro, Mª Luisa
Teléfono: 981 541 603
Fax: 981 541 610
mais
Galicia Calidade
??? label.tipoCargoCei.cargo59 ???
Cabaleiro Durán, Alfonso
Enderezo: Área Central, Praza de Europa Nº15A 2º andar - Santiago de Compostela
Código Postal: 15707
Teléfono: 981 566 400
Fax: 981 564 244
mais
Departamentos Territoriais
??? label.tipoSubdepartamentoCei.XTerritorialCorunha ???
Martínez Arca, Isidoro
Enderezo: Edificio Administrativo Monelos. Rúa Vicente Ferrer, 2. A Coruña
Código Postal: 15008
Teléfono: 981 184 901
Fax: 981 184 790
??? label.tipoSubdepartamentoCei.XTerritorialLugo ???
Fernández López, Pilar
Enderezo: Edificio Administrativo Ronda da Muralla,70. Lugo
Código Postal: 27071
Teléfono: 982 294 650
Fax: 982 294 681
??? label.tipoSubdepartamentoCei.XTerritorialOurense ???
Paz Doniz, Alfonso Tomás
Enderezo: Rúa Curros Enríquez, 1-4º. Ourense
Código Postal: 32001
Teléfono: 988 386 710
Fax: 988 386 727
??? label.tipoSubdepartamentoCei.XTerritorialPontevedra ???
Rial Santomé, Ignacio
Enderezo: Rúa Fernández Ladreda 43, 5º. Pontevedra
Código Postal: 36003
Teléfono: 986 805 240
Fax: 986 805 247
??? label.tipoSubdepartamentoCei.servizoTerritorialVigo ???
Enderezo: Praza da Estrela, s/n. Vigo
Código Postal: 36201
Teléfono: 986 817 550
Fax: 986 817 580