Directorio

Temos dispoñibles para consulta 51 contactos
mais
O conselleiro
Conselleiro
Conde López, Francisco José
Teléfono: 981 545 512
Fax: 981 544 948
Secretaría
Secretaria
Magdaleno Alvárez, Genoveva
Teléfono: 981 545 512
Ferreiro Rodríguez, Saida
Teléfono: 981 545 513
Fax: 981 544 948
Gabinete do conselleiro
Xefa do Gabinete
Argerey Vilar, Patricia
Teléfono: 981 545 543
Fax: 981 544 948
Xefa de prensa
Valdés Díaz de Freijo, Silvia
Teléfono: 981 545 544 / 981 545 546 / 981 554 565
Prensa
Teléfono: 981 545 544 / 981 545 546 / 981 554 565
mais
Secretaría Xeral Técnica
Secretario
Verea Fraiz, Borja
Teléfono: 981 545 532
Fax: 981 544 949
Vicesecretaría Xeral
Marnotes González, José Alfonso
Teléfono: 981 545 516
Fax: 981 544 949
Servizo de Xestión Económica e Orzamentaria
Rodríguez Isla, Ramón
Teléfono: 881 999 078
Fax: 981 544 949
Servizo de Persoal e Asuntos Xerais
Pernas Maques, Juan Carlos
Teléfono: 981 545 517
Fax: 981 544 949
Servizo de Contratación
Baleato González, María
Teléfono: 981 545 523
Fax: 981 544 949
Servizo Técnico-Xurídico
Ledo Moure, Lourdes
Teléfono: 981 545 552
Fax: 981 544 949
Asesoría Xurídica
Iglesias Rey, Patricia
Teléfono: 981 545 550
Fax: 981 544 949
González Tato, Guillermo
Teléfono: 881 999 856
Fax: 981 544 949
Intervención
Interventor delegado
Castelo Feliu, Roberto José
Teléfono: 981 544 597
Fax: 981 544 949
mais
Axencia Galega de Innovación - Gain
Director
Varela Rey, Manuel Antonio
Enderezo: Rúa dos Feáns, Nº 7, baixo - Santiago de Compostela
Código Postal: 15706
Teléfono: 981 541 072
Fax: 981 541 039
Área de Centros
Pazos Álvarez, Sonia
Teléfono: 981 957 860
Área de Programas
Morgade Saavedra, Pilar
Teléfono: 981 541 071
Área de Servizos
Abella Anido, José Manuel
Teléfono: 981 957 300
Área de Xestión
Fernández Rodríguez, Benito
Teléfono: 981 541 098
mais
Dirección Xeral de Comercio
Directora
Vázquez Abeal, Sol María
Teléfono: 981 545 590
Subdirección Xeral de Comercio
López Quintás, Marta
Teléfono: 981 545 593
Fax: 981 545 541
Servizo de Ordenación
Hevia Ramos, Belén
Teléfono: 981 545 594
Servizo de Promoción Comercial e da Artesanía
Sáenz-Diez Belín, Jesús
Teléfono: 981 545 596
mais
Dirección Xeral de Enerxía e Minas
Director
Bernardo Tahoces, Ángel
Teléfono: 881 995 324
Fax: 981 545 515
Subdirección Xeral de Enerxía
Mera Cabanelas, Xan
Teléfono: 981 545 585
Fax: 981 545 515
Servizo de Ordenación Enerxética
Rodríguez Andrade, Carmen
Teléfono: 981 544 510
Fax: 981 545 515
Servizo de Infraestruturas Enerxéticas
Castro Sánchez, Mª Isabel
Teléfono: 981 957 265
Fax: 981 545 515
Servizo de Enerxías Renovables e Eficiencia Enerxética
Carballido Reboredo, Mª Raquel
Teléfono: 981 545 575
Fax: 981 545 515
Subdirección Xeral de Recursos Minerais
Mijares Coto, Mª José
Teléfono: 981 957 092
Fax: 981 545 515
Servizo de Xestión Mineira
Covelo López, Susana
Teléfono: 981 957 259
Fax: 981 545 515
Subdirección Xeral de Administración Industrial
Baños Fojo, Ricardo Miguel
Teléfono: 981 545 572
Fax: 981 957 192
Servizo de Administración Industrial
Rodríguez Sampedro, María
Teléfono: 981 545 576
Fax: 981 957 192
Servizo de Metroloxía e Laboratorios Oficiais
Vega Riveiro, Rafael
Teléfono: 981 957 789
Fax: 981 957 192
mais
Departamentos Territoriais
Departamento Territorial da Coruña
Enderezo: Edificio Administrativo Monelos. Rúa Vicente Ferrer, 2. A Coruña
Código Postal: 15008
Teléfono: 981 184 901
Fax: 981 184 790
Xefatura Territorial
Martínez Arca, Isidoro
Teléfono: 981 184 901
Fax: 981 184 790
Servizo de Administración Industrial
Ferreiro Broz, Mª del Mar
Teléfono: 981 184 906
Fax: 981 184 791
Servizo de Enerxía e Minas
Iglesias Suárez, Juan José
Teléfono: 981 184 961
Fax: 981 184 791
Departamento Territorial de Lugo
Enderezo: Edificio Administrativo Ronda da Muralla,70. Lugo
Código Postal: 27071
Teléfono: 982 294 650
Fax: 982 294 681
Xefatura Territorial
Fernández López, Pilar
Teléfono: 982 294 650
Fax: 982 294 681
Servizo de Administración Industrial
Rodríguez Vázquez, Álvaro
Teléfono: 982 294 669
Fax: 982 294 681
Servizo de Enerxía e Minas
Miragaya Sánchez, Aurora Belén
Teléfono: 982 294 654
Fax: 982 294 681
Departamento Territorial de Ourense
Enderezo: Rúa Curros Enríquez, 1-4º. Ourense
Código Postal: 32001
Teléfono: 988 386 710
Fax: 988 386 727
Xefatura Territorial
Paz Doniz, Alfonso Tomás
Teléfono: 988 386 710
Fax: 988 386 727
Servizo de Administración Industrial
Velasco González, Juan Ramón
Teléfono: 988 386 755
Fax: 988 386 727
Servizo de Enerxía e Minas
Pérez Ayuso, Mª Dolores
Teléfono: 988 386 716
Fax: 988 386 727
Departamento Territorial de Pontevedra
Enderezo: Rúa Fernández Ladreda 43, 5º. Pontevedra
Código Postal: 36003
Teléfono: 986 805 240
Fax: 986 805 247
Xefatura Territorial
Rial Santomé, Ignacio
Teléfono: 986 805 204
Fax: 986 805 246
Servizo de Administración Industrial
Fernández Piñeiro, Eugenio
Teléfono: 986 805 255
Fax: 986 805 247
Servizo de Enerxía e Minas
Nogueiras Nieto, Tomás
Teléfono: 986 805 227
Fax: 986 805 247
Servizo Territorial de Vigo - Servizo de Coordinación Industrial
Martínez García, Rosa Mª
Enderezo: Praza da Estrela, s/n. Vigo
Código Postal: 36201
Teléfono: 986 817 550
Fax: 986 817 580